Ai đang làm gì?

LUYỆN TẬP CHIẾN LƯỢC Duration: 8 munites (12 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  12
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Đọc những đoạn văn sau và chọn từ hoặc cụm từ đúng để điền vào chỗ trống. Sử dụng những chiến lược mà bạn đã học.

Page 1 of 1 1
 Go To 
 465 Users have rated. Average Rating 5
     


Mã xác thực(*)