Ai đang làm gì?

Học tiếng Nhật Online miễn phí. Các bài học như căn bản, sơ cấp, trung cấp, hán tự, hội thoại, luyện nghe, luyện đọc, thi năng lực Nhật ngữ. Khi nạp học phí bạn sẽ được làm các bài tập luyện thi tiếng nhật có đáp án và giải thích đáp án, có báo cáo chi tiết qua quá trình học tập.