Ai đang làm gì?

Luyện thi JLPT N4 là khóa học tiếng Nhật cơ bản dành cho học viên có khả năng đọc, viết những đoạn văn đơn giản, có thể giao tiếp được trong cuộc sống.
Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".