Đề thi thử Năng lực tiếng Nhật (JLPT) giúp đánh giá trình độ JLPT của bạn, để từ đó chọn chương trình học và luyện thi JLPT phù hợp nhất.


  • Đầy đủ các cấp độ N1, N2, N3, N4, N5
  • Hơn 500 bài giảng ngữ pháp
  • Đầy các bài thi thử sát thực tế
  • Các mẹo trả lời câu hỏi nhanh và chính xác
  • Tự thiết lập các bài giảng, bài tập cho riêng bạn
  • Đưa ra phương pháp để cải thiện hiệu năng thi
  • Tạo cho bạn cảm giác quen dần khi thi thật
  • Hỗ trợ kiến thức 24/7
Kết quả bài kiểm tra đầu vào JLPT

Cấp độ JLPT muốn thi đạt

Khóa cần học

Số giờ cần học

Tỷ lệ làm đúng : 0-50/145
(tương đương trình độ N5)

N5

Luyện thi JLPT N5

120h - 150h

N4

Luyện thi JLPT N5, Luyện thi JLPT N4

150h - 300h

N3

Luyện thi JLPT N5, Luyện thi JLPT N4, Luyện thi JLPT N3

300h - 450h

Tỷ lệ làm đúng từ 50-90/145
(tương đương trình độ N4)

N2

Luyện thi JLPT N5, Luyện thi JLPT N4, Luyện thi JLPT N3, Luyện thi JLPT N2

450h - 600h

N2

Luyện thi JLPT N5, Luyện thi JLPT N4, Luyện thi JLPT N3, Luyện thi JLPT N2, Luyện thi JLPT N1

600h - 900h

Đề thi JLPT có đáp án, biết kết quả ngay (Full Test)

1. Đề thi thử 1: Ngữ pháp và đọc hiểu N3
Luyện thi năng lực Nhật Ngữ
2. Đề thi thử JLPT N4 full test số 01
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
3. Đề thi thử JLPT N4 full test số 02
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
4. Đề thi thử JLPT N4 full test số 03
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
5. Đề thi thử JLPT N4 full test số 04
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
6. Đề thi thử JLPT N4 full test số 05
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
7. Đề thi thử JLPT N4 full test số 06
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
8. Đề thi thử JLPT N4 full test số 07
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
9. Đề thi thử JLPT N4 full test số 08
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
10. Đề thi thử JLPT N4 full test số 09
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!
11. Đề thi thử JLPT N4 full test số 10
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!


113303 Users have rated. Average Rating 5
     
Mã xác thực(*)Nội dung liên quan
Page 1 of 2 1 2 >
 Go To