1. Phần thi Listening và các kiểu câu hỏi (phần 1)
Học xong loạt bài giảng này trên chuyenngoaingu.com, các bạn sẽ hiểu được: 8 kiểu câu hỏi trong phần thi TOEFL iBT ListeningCách nhận biết mỗi kiểu câu hỏiHướng dẫn cách trả lời cho mỗi kiểu câu hỏiNhững chiến lược để tăng điểm trong phần thi Listening
2. Làm quen với phần thi Speaking và các kiểu câu hỏi (phần 1)
Học xong loạt bài giảng này trên chuyenngoaingu.com, các bạn sẽ hiểu được: Hình thức của 6 câu hỏi trong phần thi TOEFL iBT SpeakingCâu trả lời của bạn được đánh giá như thế nàoHướng dẫn cách trả lời từng loại câu hỏiNhững chiến lược để nâng ...
3. Làm quen với phần thi Speaking và các kiểu câu hỏi(phần 2)
Học xong loạt bài giảng này trên chuyenngoaingu.com, các bạn sẽ hiểu được: Hình thức của 6 câu hỏi trong phần thi TOEFL iBT SpeakingCâu trả lời của bạn được đánh giá như thế nàoHướng dẫn cách trả lời từng loại câu hỏiNhững chiến lược để nâng ...
4. Bài tập viết độc lập (The Independent Writing Task)
Học xong loạt bài giảng này trên chuyenngoaingu.com, bạn sẽ nắm rõ được:      - Định dạng của những câu hỏi trong phần thi TOEFL iBT Writing      - Bài viết của bạn được đánh giá và chấm điểm như thế nào      - Hướng ...
5. Khung chấm điểm Bài Tập Viết Độc Lập và các bài luận mẫu
Học xong loạt bài giảng này trên chuyenngoaingu.com, bạn sẽ nắm rõ được:      - Định dạng của những câu hỏi trong phần thi TOEFL iBT Writing      - Bài viết của bạn được đánh giá và chấm điểm như thế nào      - Hướng ...

Page 1 of 1 1
 Go To