Ai đang làm gì?

Khóa luyện thi tiếng Nhật N1 hoàn thiện khả năng hiểu tiếng Nhật được sử dụng ở tất cả các cấp độ khác nhau. Bạn sẽ sử dụng thành thảo kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Nhật trong cuộc sống và học tập.
Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".