Ai đang làm gì?

Khóa học TOEIC online phần Text complete. Luyện thi TOEIC online giúp bạn đạt chứng chỉ TOEIC thật dễ dang trong tầm tay của bạn.

Nhóm bài Khác

Tổng hợp nhiều kiểu câu hỏi

Nhóm bài Luyện tập củng cố; Ôn tập

Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".