SAT (Scholastic Assessment Test/Scholastic Aptitude Test) là một trong những kỳ thi chuẩn hóa dùng để xét tuyển vào các trường Đại học của Mỹ. Luôn cập nhật những thay đổi về bài thi trên thế giới, chương trình học SAT tại Chuyenngoaingu.com cung cấp cho bạn nền tảng và phương pháp để bạn tăng tốc và đạt điểm cao theo thời gian đã cam kết!