Luyện thi TOEIC Level 1 - Sơ cấp (400-550)|Conversation

Ai đang làm gì?

Khóa học luyện thi TOEIC online phần Conversation giúp bạn luyện thi toeic cấp tốc và khám phá bí quyết luyện thi TOEIC

Nhóm bài Câu trả lời gián tiếp

Nhóm bài Cụm từ đồng nghĩa tương ứng với đáp án đúng

Tổng hợp nhiều kiểu câu hỏi

Nhóm bài Luyện tập củng cố; Ôn tập

Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".
FBchat Zalo