Ai đang làm gì?

Đề thi tiếng Nhật JLPT Full test có đáp án. Nội dung bám sát đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT trên thực tế, gồm 4 phần: Từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe hiểu và làm bài trong 180 phút. Dưới đây là đề thi trắc nghiệm tiếng Nhật giúp các bạn tự đánh giá năng lực tiếng Nhật của mình.

1. Đề thi TOEIC Full Test số 01 có đáp án và giải thích
Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi TOEIC thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 120 phút. Nội dung bám sát đề thi TOEIC trên thực tế, giúp các bạn đã học xong khóa Nâng cao thi thử để biết trình độ ...
2. Đề thi TOEIC Full Test số 02 có đáp án và giải thích
Đề này giống như đề thi TOEIC thật. Bạn hãy đọc kỹ những lời chỉ dẫn, nó sẽ giúp bạn làm quen và không phải đọc lại khi đi thi thật.
3. Đề thi TOEIC Full Test số 03 có đáp án và giải thích
Đề này giống như đề thi TOEIC thật. Bạn hãy đọc kỹ những lời chỉ dẫn, nó sẽ giúp bạn làm quen và không phải đọc lại khi đi thi thật
4. Đề thi TOEIC Full Test số 04 có đáp án và giải thích
Đề này giống như đề thi TOEIC thật. Bạn hãy đọc kỹ những lời chỉ dẫn, nó sẽ giúp bạn làm quen và không phải đọc lại khi đi thi thật
5. Đề thi TOEIC Full Test số 05 có đáp án và giải thích
Đề này giống như đề thi TOEIC thật. Bạn hãy đọc kỹ những lời chỉ dẫn, nó sẽ giúp bạn làm quen và không phải đọc lại khi đi thi thật
6. Đề thi TOEIC Full Test số 06 có đáp án và giải thích
Đề này giống như đề thi TOEIC thật. Bạn hãy đọc kỹ những lời chỉ dẫn, nó sẽ giúp bạn làm quen và không phải đọc lại khi đi thi thật
7. Đề thi TOEIC Full Test số 07 có đáp án và giải thích
Đề thi dành cho các bạn đã ôn luyện xong khóa học TOEIC trình độ Trung cấp. Đề thi được thiết kế giống như đề thi thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 120 phút. Các bạn cần tự giác tính thời gian khi làm bài.
8. Đề thi TOEIC Full Test số 08 có đáp án và giải thích
Đề thi dành cho các bạn đã ôn luyện xong khóa TOEIC Trung cấp. Đề thi được thiết kế giống như đề thi thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 2 tiếng.
9. Đề thi TOEIC Full Test số 09 có đáp án và giải thích
Đề thi dành cho các bạn đã ôn luyện xong khóa Trung cấp. Đề thi được thiết kế và chấm điểm như đề thi thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 2 giờ. Các bạn cần tự giác tính thời gian khi làm bài.
10. Đề thi TOEIC Full Test số 10 có đáp án và giải thích
Đề thi dành cho các bạn đã học xong khóa TOEIC Trung cấp. Đề thi được thiết kế giống như đề thi thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 2 giờ. Các bạn cần tự giác tính thời gian khi làm bài.
11. Đề thi TOEIC Full Test số 11 có đáp án và giải thích
Đề thi dành cho các bạn đã học xong khóa TOEIC Trung cấp. Đề thi được thiết kế giống với đề thi thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 120 phút. Các bạn cần tự giác tính thời gian làm bài.
12. Đề thi TOEIC Full Test số 12 có đáp án và giải thích
Đề thi dành cho các bạn đã học xong khóa TOEIC Trung cấp. Đề thi được thiết kế giống với đề thi thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 120 phút. Các bạn cần tự giác tính thời gian làm bài.
13. Đề thi TOEIC Full Test số 13 có đáp án và giải thích
Đề thi dành cho các bạn đã học xong khóa TOEIC Trung cấp. Đề thi được thiết kế giống với đề thi thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 120 phút. Các bạn cần tự giác tính thời gian làm bài.
14. Đề thi TOEIC Full Test số 14 có đáp án và giải thích
Đề thi dành cho các bạn đã học xong khóa TOEIC Trung cấp. Đề thi được thiết kế giống với đề thi thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 120 phút. Các bạn cần tự giác tính thời gian làm bài.
15. Đề thi TOEIC Full Test số 15 có đáp án và giải thích
Đề thi dành cho các bạn đã học xong khóa TOEIC Trung cấp. Đề thi được thiết kế giống với đề thi thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 120 phút. Các bạn cần tự giác tính thời gian làm bài.
16. Đề thi TOEIC Full Test số 16 có đáp án và giải thích
Đề thi dành cho các bạn đã học xong khóa TOEIC Trung cấp. Đề thi được thiết kế giống với đề thi thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 120 phút. Các bạn cần tự giác tính thời gian làm bài.
17. Đề thi TOEIC Full Test số 17 có đáp án và giải thích
Đề thi dành cho các bạn đã học xong khóa TOEIC Trung cấp. Đề thi được thiết kế giống với đề thi thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 120 phút. Các bạn cần tự giác tính thời gian làm bài.
18. Đề thi TOEIC Full Test số 18 có đáp án và giải thích
Đề này giống như đề thi TOEIC thật. Bạn hãy đọc kỹ những lời chỉ dẫn, nó sẽ giúp bạn làm quen và không phải đọc lại khi đi thi thật
19. Đề thi TOEIC Full Test số 19 có đáp án và giải thích
Đề này giống như đề thi TOEIC thật. Bạn hãy đọc kỹ những lời chỉ dẫn, nó sẽ giúp bạn làm quen và không phải đọc lại khi đi thi thật.
20. Đề thi TOEIC Full Test số 20 có đáp án và giải thích
Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi TOEIC thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 120 phút. Nội dung bám sát đề thi TOEIC trên thực tế, giúp các bạn ước lượng điểm thi của mình sau khi học xong khóa Nâng ...
21. Đề thi TOEIC Full Test số 21 có đáp án và giải thích
Dành cho những bạn đã học xong khóa Nâng cao. Đề thi được thiết kế giống như đề thi TOEIC thật, có nội dung bám sát đề thật. Đề thi gồm 200 câu, làm bài trong 120 phút. Các bạn cần chú ý thời gian khi làm bài.
22. Đề thi TOEIC Full Test số 22 có đáp án và giải thích
Đề thi dành cho các bạn đã học xong khóa TOEIC Trung cấp. Đề thi được thiết kế giống với đề thi thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 120 phút. Các bạn cần tự giác tính thời gian làm bài.
23. Đề thi TOEIC Full Test số 23 có đáp án và giải thích
Đề thi dành cho các bạn đã học xong khóa TOEIC Trung cấp. Đề thi được thiết kế giống với đề thi thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 120 phút. Các bạn cần tự giác tính thời gian làm bài.
24. Đề thi TOEIC Full Test số 24 có đáp án và giải thích
Đề thi dành cho các bạn đã học xong khóa TOEIC Trung cấp. Đề thi được thiết kế giống với đề thi thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 120 phút. Các bạn cần tự giác tính thời gian làm bài.
25. Đề thi TOEIC Full Test số 25 có đáp án và giải thích
Đề thi dành cho các bạn đã học xong khóa TOEIC Nâng cao. Đề thi được thiết kế giống với đề thi thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 120 phút. Các bạn cần tự giác tính thời gian làm bài.
26. Đề thi TOEIC Full Test số 26 có đáp án và giải thích
Đề thi dành cho các bạn đã học xong khóa TOEIC Nâng cao. Đề thi được thiết kế giống với đề thi thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 120 phút. Các bạn cần tự giác tính thời gian làm bài.
27. Đề thi TOEIC Full Test số 27 có đáp án và giải thích
Đề thi dành cho các bạn đã học xong khóa TOEIC Nâng cao. Đề thi được thiết kế giống với đề thi thật, gồm 200 câu hỏi và làm bài trong 120 phút. Các bạn cần tự giác tính thời gian làm bài.
28. Đề thi TOEIC Full Test số 28 có đáp án và giải thích
Đề này giống như đề thi TOEIC thật. Bạn hãy đọc kỹ những lời chỉ dẫn, nó sẽ giúp bạn làm quen và không phải đọc lại khi đi thi thật
29. Thi thử phần Đọc Hiểu - đề số 1
In the Reading test, you will read a variety of texts and answer several different types of reading comprehension questions. The entire Reading test will last 75 minutes. There are three parts, and directions are given for each part. You are encouraged to answer as many questions as possible ...
30. Thi thử phần Đọc Hiểu - đề số 1
In the Reading test, you will read a variety of texts and answer several different types of reading comprehension questions. The entire Reading test will last 75 minutes. There are three parts, and directions are given for each part. You are encouraged to answer as many questions as possible ...
31. Thi thử phần Đọc Hiểu - đề số 2
In the Reading test, you will read a variety of texts and answer several different types of reading comprehension questions. The entire Reading test will last 75 minutes. There are three parts, and directions are given for each part. You are encouraged to answer as many questions as possible ...
32. Thi thử phần Đọc Hiểu - đề số 3
In the Reading test, you will read a variety of texts and answer several different types of reading comprehension questions. The entire Reading test will last 75 minutes. There are three parts, and directions are given for each part. You are encouraged to answer as many questions as possible ...
33. Thi thử phần Đọc Hiểu - đề số 4
In the Reading test, you will read a variety of texts and answer several different types of reading comprehension questions. The entire Reading test will last 75 minutes. There are three parts, and directions are given for each part. You are encouraged to answer as many questions as possible ...
34. Thi thử phần Nghe Hiểu - đề số 1
Đây là bài luyện tập toàn phần Nghe Hiểu, được thiết kế giống như phần thi nghe của đề thi TOEIC mới. Bài kiểm tra gồm 100 câu hỏi (tương đương 50% một đề thi thật). Các bạn hãy vận dụng những chiến lược đã học trong bài giảng ...
35. Thi thử phần Nghe Hiểu - đề số 1
Bài luyện tập cho toàn bộ phần Nghe Hiểu (từ Part 1 tới Part 4) của đề thi TOEIC. Bạn cần làm đúng ít nhất 80% bài tập này. Nếu chưa đạt thì đừng xem đáp án ngay, mà làm đi làm lại cho tới khi đạt 80% thì ...
36. Thi thử phần Nghe Hiểu - đề số 10
Đây là bài tập ôn lại toàn bộ phần Listening Comprehension của đề thi TOEIC thật, gồm 100 câu từ Part 1 tới Part 4. Bạn cần làm đúng ít nhất 80% của bài tập này (tương đương 1/2 đề thi TOEIC).
37. Thi thử phần Nghe Hiểu - đề số 11
Đây là bài tập ôn lại toàn bộ phần Listening Comprehension của đề thi TOEIC thật, gồm 100 câu từ Part 1 tới Part 4. Bạn cần làm đúng ít nhất 80% của bài tập này (tương đương 1/2 đề thi TOEIC).
38. Thi thử phần Nghe Hiểu - đề số 2
Đây là bài tập ôn lại toàn bộ phần Listening Comprehension của đề thi TOEIC thật, gồm 100 câu từ Part 1 tới Part 4. Bạn cần làm đúng ít nhất 80% của bài tập này (tương đương 1/2 đề thi TOEIC).
39. Thi thử phần Nghe Hiểu - đề số 3
Đây là bài tập ôn lại toàn bộ phần Listening Comprehension của đề thi TOEIC thật, gồm 100 câu từ Part 1 tới Part 4. Bạn cần làm đúng ít nhất 80% của bài tập này (tương đương 1/2 đề thi TOEIC)
40. Thi thử phần Nghe Hiểu - đề số 4
Đây là bài tập ôn lại toàn bộ phần Listening Comprehension của đề thi TOEIC thật, gồm 100 câu từ Part 1 tới Part 4. Bạn cần làm đúng ít nhất 80% của bài tập này (tương đương 1/2 đề thi TOEIC)
Page 1 of 2 1 2 >
 Go To