TOEFL Junior cấu trúc đề thi và nội dung của bài thi

TOEFL Junior cấu trúc đề thi và nội dung của bài thi

TOEFL Junior® là bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh được Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) nghiên cứu và phát triển dành riêng cho học sinh THCS. Bài thi được phát triển trong hệ thống TOEFL Family (gia đình nhà TOEFL) gồm TOEFL Primary (dành cho học sinh Tiểu học), TOEFL Junior (dành cho học sinh THCS), TOEFL ITP (dùng để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển đầu vào các chương trình đại học và cao học trong nước hoặc ở một số nước không thuộc khối nước nói Tiếng Anh) và TOEFL iBT (dành cho học ...


Quy định, bảng điểm và các lưu ý khi thi TOEFL Junior

Quy định, bảng điểm và các lưu ý khi thi TOEFL Junior

Bài thi TOEFL Junior là thước đo khách quan và đáng tin cậy về kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở và học sinh đầu phổ thông. Trong khi bài thi TOEFL ở cấp độ đại học của ETS hiện đang là một trong những tiêu chuẩn đánh giá trình độ tiếng Anh trên toàn thế giới, bài thi TOEFL Junior lại có vai trò đo lường mức độ mà học sinh trung học cơ sở hoặc học sinh đầu trung học phổ ...