Ai đang làm gì?

Học luyện thi TOEIC phần Talks giúp bạn cách học từ vựng TOEIC với giáo trình luyện thi TOEIC online hiệu quả, học hứng thú, hiểu bài nhanh.

Tổng hợp nhiều kiểu câu hỏi

Nhóm bài Tin tức

Nhóm bài Thông báo trong kinh doanh

Nhóm bài Thông báo được ghi âm

Nhóm bài Quảng cáo

Nhóm bài Luyện tập củng cố; Ôn tập

Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".