Ai đang làm gì?

Khóa luyện thi TOEIC cấp tốc phần Incomplete Sentences giúp bạn học TOEIC cấp tốc online hiệu quả qua bài tập mini test và bài thi TOEIC full test có đáp án và giải thích.

Nhóm bài Khác

Nhóm bài Luyện tập củng cố; Ôn tập

Nhóm bài Cụm động từ

Nhóm bài Những vấn đề ngữ pháp khác

Nhóm bài Thì của động từ

Nhóm bài Từ loại và cách dùng từ

Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".