Chương trình học Luyện thi IELTS trang bị nền tảng Anh ngữ vững chắc để đạt được điểm IELTS tốt nhất với các mức từ 4.0 – 9.0 với thời gian học linh hoạt. Mỗi khóa học được thiết kế riêng phù hợp với điểm số IETLS cần đạt được của học viên. Giáo trình được biên soạn theo chuẩn đề thi IELTS của đại học Cambridge.