Ai đang làm gì?

Khóa học luyện thi TOEIC online Single Passages

Nhóm bài Khác

Tổng hợp nhiều kiểu câu hỏi

Nhóm bài Luyện tập củng cố; Ôn tập

Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".