Ai đang làm gì?

Luyện thi TOEIC trực tuyến phần Questions and Response giúp bạn củng cố từ vựng và kỹ năng giúp bạn đạt điểm cao trong kỳ thi TOEIC.
Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".