Luyện thi TOEIC Level 2 -Trung cấp (550-750)|Questions and Response

Ai đang làm gì?

Khóa luyện thi TOEIC trung cấp online này dành cho các học viên đã hoàn thành khóa Sơ cấp, giúp học viên đạt trình độ trung cấp về tiếng Anh, đảm bảo khi thi TOEIC đạt khoảng 550-700 điểm.

Nhóm bài Câu hỏi bắt đầu bằng Wh

Nhóm bài Luyện tập củng cố; Ôn tập

Nhóm bài YesNo questions; Câu hỏi đuôi

Nhóm bài Nghe câu kể

Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".