Ai đang làm gì?

Luyện thi TOEIC trực tuyến phần Questions and Response giúp bạn củng cố từ vựng và kỹ năng giúp bạn đạt điểm cao trong kỳ thi TOEIC.

Nhóm bài Câu hỏi bắt đầu bằng Wh

Nhóm bài Luyện tập củng cố; Ôn tập

Nhóm bài YesNo questions; Câu hỏi đuôi

Nhóm bài Nghe câu kể

Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".