Ai đang làm gì?

Luyện thi TOEIC trực tuyến phần Photo giúp bạn có thêm kinh nghiệm luyện thi TOEIC hiệu quả. Các bước tự luyện thi TOEIC trực tuyến hiệu quả.

Nhóm bài Luyện tập củng cố; Ôn tập

Nhóm bài Ảnh về vật

Nhóm bài Luyện nghe âm giống nhau

Nhóm bài Luyện nghe giới từ

Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".