Ai đang làm gì?

Khóa học TOEIC online phần Double Passage, bạn có thể làm bài test toeic online, đề thi TOEIC full có đáp án và giải thích.
Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".