Luyện thi TOEIC Level 3 - Nâng cao (750-990)|Conversation

Ai đang làm gì?

Khóa luyện thi TOEIC nâng cao giúp học viên sẽ đạt được kết quả thi cao sau khi đã hoàn thành chương trình luyện thi TOEIC trực tuyến Cao cấp này. Dành cho những học viên có tham vọng đạt trên 800 điểm.

Nhóm bài Cụm từ đồng nghĩa tương ứng với đáp án đúng

Nhóm bài Câu hỏi bắt đầu bằng Wh

Nhóm bài Luyện tập củng cố; Ôn tập

Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".