Luyện thi TOEIC Level 3 - Nâng cao (750-990)|Conversation

Ai đang làm gì?

Tìm câu trả lời gián tiếp trong Part 3 Duration: 0 munites (30 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  30
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Bài tập được thiết kế giống như Part III trong đề thi TOEIC thật. Bạn hãy cố gắng làm đúng ít nhất 80% (nếu chưa làm đạt thì đừng xem đáp án ngay, mà làm đi làm lại tới khi đạt thì thôi).

Page 1 of 0 >
 Go To 
 344 Users have rated. Average Rating 4
     


Mã xác thực(*)