Ai đang làm gì?

Thi thử phần Nghe Hiểu - đề số 2 Duration: 45 munites (100 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  100
Số trang(bài tập):  4
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Đây là bài tập ôn lại toàn bộ phần Listening Comprehension của đề thi TOEIC thật, gồm 100 câu từ Part 1 tới Part 4. Bạn cần làm đúng ít nhất 80% của bài tập này (tương đương 1/2 đề thi TOEIC).

Page 1 of 1 1
 Go To 
 465 Users have rated. Average Rating 5
     


Mã xác thực(*)