Ai đang làm gì?

Thi thử phần Nghe Hiểu - đề số 1 Duration: 45 munites (100 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  100
Số trang(bài tập):  4
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Đây là bài luyện tập toàn phần Nghe Hiểu, được thiết kế giống như phần thi nghe của đề thi TOEIC mới. Bài kiểm tra gồm 100 câu hỏi (tương đương 50% một đề thi thật). Các bạn hãy vận dụng những chiến lược đã học trong bài giảng đề làm bài tốt.

Page 1 of 1 1
 Go To 
 465 Users have rated. Average Rating 5
     


Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)