Ai đang làm gì?

Reading-Incomplete Sentences, NEW TOEIC (6) Duration: 0 munites (15 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  15
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.


Page 1 of 1 1
 Go To 
 465 Users have rated. Average Rating 5
     


Các bình luận

  • trinhnghia116trinhnghia116@gmail.com [trinhnghia116] [9/10/2020 3:06:41 AM] Viết:

    really good , thank you so much for supply us about this test
     

  • dccpagdccpag@yahoo.com.vn [dccpag] [9/9/2020 9:26:37 PM] Viết:

    Mình thấy trang web rất hay, đã giúp ích cho mình rất nhiều trong quá trình học tập. Đề nghị quản trị nên có mục góp ý để các học viên có thể góp ý các mục chi tiết hơn.

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)