Ai đang làm gì?

Part 2 - Luyện nghe động từ Duration: 0 munites (5 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  5
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Trong bài tập này, bạn sẽ luyện nghe động từ hoặc trong đoạn hội thoại (verb form and tenses). Bạn cần làm đúng ít nhất 80% bài tập này. Nếu chưa đúng thì đừng xem đáp án ngay, mà hãy làm đi làm lại cho tới khi đạt 80% thì thôi. Hãy sử dụng những chiến lược bạn đã học qua các bài giảng để làm bài tốt.

Page 1 of 1 1
 Go To 
 465 Users have rated. Average Rating 5
     


Mã xác thực(*)