Luyện thi TOEIC Level 3 - Nâng cao (750-990)|Single Passages

Ai đang làm gì?

NEW TOEIC TEST - Practice Part VII-9 Duration: 20 munites (21 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  21
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
The questions in this part of the test are based on a variety of reading material (for example, announcements, paragraphs, and advertisements). You are to choose the one best answer A, B, C, or D to each question. Answer all questions following a passage on the basis of what is stated or implied in that passage.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 465 Users have rated. Average Rating 5
     


Mã xác thực(*)