Ai đang làm gì?

Luyện tập: Xác định người nghe Duration: 0 munites (10 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  10
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Chỉ dẫn: Bạn hãy nghe cuộc nói chuyện rồi chọn ra một lời phát biểu trả lời đúng nhất cho câu hỏi.

Page 1 of 1 1
 Go To 
 739 Users have rated. Average Rating 5
     


Mã xác thực(*)