Ai đang làm gì?

Luyện tập: Xác định lựa chọn Duration: 0 munites (10 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  10
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Chỉ dẫn: Bạn hãy nghe các câu hỏi, theo sau mỗi câu hỏi là ba lời đáp. Câu hỏi và lời đáp đều không được viết ra cho bạn. Bạn hãy chọn ra một lời đáp đúng nhất cho mỗi câu hỏi, rồi đánh dấu vào lựa chọn A, B, hoặc C tương ứng. Bạn có thể nghe lại để xem các lựa chọn trả lời đã cố tình làm bạn nhầm lẫn như thế nào.

Page 1 of 1 1
 Go To 
 465 Users have rated. Average Rating 5
     


Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)