Ai đang làm gì?

Luyện tập: Quảng cáo - 3 Duration: 30 munites (11 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  11
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Gói bài tập này gồm 4 bài tập dạng đọc hiểu đoạn văn đơn. 4 bài tương ứng 4 đoạn văn với các câu hỏi cơ bản. Các bạn hãy vận dụng những tips đã học để làm tốt gói bài tập này.

Page 1 of 1 1
 Go To 
 465 Users have rated. Average Rating 5
     


Mã xác thực(*)