Luyện thi TOEIC Level 3 - Nâng cao (750-990)|Double Passage

Ai đang làm gì?

Luyện tập Part 7 - Bài 1 Duration: 15 munites (20 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  20
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Đọc các cặp bài đọc dưới đây rồi chọn đáp án đúng cho từng câu hỏi

Page 1 of 0 >
 Go To 
 465 Users have rated. Average Rating 5
     


Mã xác thực(*)