Ai đang làm gì?

Luyện tập: Bài viết và báo cáo Duration: 7 munites (9 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  9
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Đọc những bài viết hoặc báo cáo dưới đây rồi chọn những đáp án đúng cho các câu hỏi.

Page 1 of 1 1
 Go To 
 465 Users have rated. Average Rating 5
     


Mã xác thực(*)