Luyện thi TOEIC Level 2 -Trung cấp (550-750)|Single Passages

Ai đang làm gì?

Khóa Trung cấp - Tăng cường luyện thi Part 7 - Bài số 2 Duration: 30 munites (40 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  40
Số trang(bài tập):  0
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Directions: A word or phrase is missing in each of the following sentences. Four answer choices are given below each sentence. Select the best answer to complete the sentence. Then mark the letter , (B), (C), or (D) on your answer sheet.

Page 1 of 0 >
 Go To 
 349 Users have rated. Average Rating 4
     


Mã xác thực(*)