Ai đang làm gì?

Khóa Nâng cao - Luyện tập chung Part II - Bài số 1 Duration: 0 munites (30 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  30
Số trang(bài tập):  1
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Bài tập được thiết kế giống như Part II trong đề thi TOEIC thật. Bạn hãy cố gắng làm đúng ít nhất 80% (nếu chưa đạt, đừng xem đáp án ngay mà làm lại cho tới khi đạt thì thôi).

Page 1 of 1 1
 Go To 
 



465 Users have rated. Average Rating 5
     


Mã xác thực(*)