Ai đang làm gì?

Đề thi thử JLPT N1 từ vựng (1) Duration: 35 munites (65 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  65
Số trang(bài tập):  7
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Đề thi JLPT N1 phần từ vựng. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.

Page 1 of 1 1
 Go To 
 14726 Users have rated. Average Rating 5
     


Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)