Ai đang làm gì?

Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 18 full có đáp án! Duration: 180 munites (129 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  129
Số trang(bài tập):  7
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.

Page 1 of 1 1
 Go To 
 579 Users have rated. Average Rating 5
     


Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)