Ai đang làm gì?

Đề thi JLPT N4 full test số 09 có đáp án Duration: 180 munites (137 Questions) (Remaining time: )
Số câu hỏi:  137
Số trang(bài tập):  6
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Đề thi thử JLPT N4, Đề thi thử JLPT đầy đủ các phần như đề thi thật (từ vựng, ngữ pháp, kanji), đọc hiểu và nghe hiểu, có đáp án và file nghe. Biết kết quả ngay sau khi hoàn thành!

Page 1 of 1 1
 Go To 
 14707 Users have rated. Average Rating 5
     


Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)