THÔNG BÁO

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN KỸ SƯ CNTT

Ngày phỏng vấn: 16/09/2015

Viện Quản trị và phát triển nguồn nhân lực trân trọng thông báo kết quả phỏng vấn Kỹ sư CNTT ngày 16/09/2015 như sau:


STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH TRƯỜNG ĐANG HỌC/TỐT NGHIỆP
KẾT QUẢ

PHỎNG VẤN

GHI CHÚ
01 Trần Trọng Tiến Đạt 26.02.1993 ĐH FPT Trúng tuyển
02 Lê Thị Huy Dương 11.03.1991 ĐH FPT Trúng tuyển
03 Lê Anh Hoàng 21.12.1991 ĐH FPT Trúng tuyển
04 Nguyễn Khắc Hoàng 15.08.1993 ĐH FPT Trúng tuyển
05 Đậu Xuân Ngọ 06.05.1990 ĐH bách khoa Đà Nẵng Trúng tuyển
06 Trương Thị Lan Phương 28.11.1989 ĐH FPT Không trúng tuyển
07 Đặng Đắc Quý 22.06.1991 ĐH Thuỷ Lợi Không Trúng tuyển
08 Trần Quang Sáng 14.10.1988 ĐH FPT Trúng tuyển
09 Nguyễn Văn Tân 06.10.1991 Đại học Bách Khoa Hà Nội Không Trúng tuyển
10 Vũ Hồng Thái 19.02.1992 ĐH FPT Trúng tuyển
11 Phạm Lê Quốc Thắng 11.11.1982 ĐH Bách khoa HN Không trúng tuyển
12 Bùi Xuân Thư 01.09.1982 Học Viện Bưu Chính viễnthông Không trúng tuyển

Chuyên ngoại ngữ.com xin chúc mừng các bạn trúng tuyển!

49502 Users have rated. Average Rating 5
     
Mã xác thực(*)Nội dung liên quan
Page 1 of 1 1
 Go To