Kỳ thi năng lực tiếng Nhật ("Japanese Language Proficiency Test" - JLPT) là kì thi lâu đời nhất, có uy tín nhất, được phổ biến rộng rãi tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới, thích hợp với tất cả những người học tiếng Nhật muốn kiểm tra và đánh giá trình độ năng lực Nhật ngữ của mình.
JLPT có năm cấp độ: N1, N2, N3, N4 và N5. Các mức đơn giản nhất là N5 và mức độ khó nhất là N1.

N4 và N5 đo lường mức độ hiểu biết của người học tiếng Nhật cơ bản, chủ yếu học trong lớp. N1 và N2 đo lường mức độ hiểu biết của người học tiếng Nhật sử dụng trong một loạt các cảnh trong cuộc sống thực tế hàng ngày. N3 là một mức độ kết nối giữa N1 / N2 và N4 / N5.

 

Bài thi được tổ chức hai lần một năm ở Nhật Bản và một số nước nhất định (vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Bảy và tháng Mười Hai). Đối với các khu vực khác, kỳ thi được tổ chức mỗi năm một lần (vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Mười Hai).

Từ năm 2010, kỳ thi JLPT được chia theo 5 cấp độ như sau:

N1: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng được trong nhiều hoàn cảnh

N2: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng trong các tình huống hàng ngày, trong nhiều hoàn cảnh ở một mức độ nhất định

N3: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng trong các tình huống hàng ngày ở một mức độ nhất định

N4: Khả năng hiểu tiếng Nhật cơ bản

N5: Khả năng hiểu một ít tiếng Nhật cơ bản

Trước năm 2009, kỳ thi có 4 cấp độ, cấp độ 3 và 4 trước đây tương ứng với cấp độ N4 và N5 hiện nay. Cấp độ N3 được thêm vào giữa cấp độ 2 và 3 trước đây . Nội dung bài kiểm tra cấp độ N1 vẫn được giữ nguyên như trước đây với những hiểu biết sâu sắc và rộng rãi. Chứng chỉ JLPT không bị hết hạn hoặc bị thay đổi giá trị theo thời gian.

Lịch sử

Kỳ thi JLPT lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1984 với sự thử nghiệm của 7,000 người nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn hóa ngôn ngữ Nhật Bản. Cho đến năm 2003, chứng chỉ JLPT là một trong những yêu cầu đối với người nước ngoài du học tại các trường đại học Nhật Bản. Cũng từ năm 2003,  Kỳ thi đầu vào Đại học Nhật Bản dành cho sinh viên quốc tế (EJU) được áp dụng ở hầu hết các trường đại học nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiếng Nhật nhưng không giống như JLPT, đó chỉ là một bài kiểm tra trắc nghiệm, EJU bao gồm các mục đòi hỏi các thí sinh phải thi viết ở Nhật Bản.

Năm 2004, chứng chỉ JLPT được cung cấp tại 40 quốc gia, bao gồm cả Nhật Bản. Trong số 302.198 thí sinh dự thi trong năm đó, 47% (khoảng 140.000 người) đã được chứng nhận cho mức độ tương ứng của họ. Số lượng các ứng cử viên tiếp tục tăng lên 559.056 vào năm 2008, trong khi tỷ lệ của các ứng cử viên được chứng nhận đã giảm xuống dưới 36%. Năm 2009,  khi hệ thống sửa đổi đã được giới thiệu, hai kỳ thi được tổ chức hàng năm ở Đông Á có tổng cộng 768.114 người tham dự kỳ thi. Năm 2010, 610.000  người đã thi lấy chứng chỉ JLPT.

Sự chấp nhận ở Nhật Bản

N1 có thể được sử dụng để đáp ứng các tiêu chí khả năng ngôn ngữ Nhật Bản theo "Hệ thống xử lý ưu đãi xuất nhập cảnh cho các chuyên gia nước ngoài có kỹ năng cao" của chính phủ Nhật Bản công bố vào năm 2012. Nó cũng có thể sử dụng để kiểm tra năng lực tại Doanh nghiệp Nhật Bản hoặc một trường đại học nước ngoài  đào tạo chuyên tiếng Nhật.

N1 là điều kiện tiên quyết cho các chuyên gia y tế nước ngoài muốn tham gia kỳ thi để được cấp phép tại Nhật Bản, cũng như các công dân nước ngoài và những người muốn đi học điều dưỡng tại Nhật Bản.

Những người nước ngoài đã được thông qua hoặc N1 hoặc N2 được miễn phần tiếng Nhật của kỳ thi tương đương trung học, đó là yêu cầu đầu vào một trường trung học Nhật Bản nếu các ứng viên không tốt nghiệp từ một trường trung học Nhật Bản.

Đôi khi N1 được chấp nhận thay cho Kỳ thi nhập học Đại học Nhật Bản cho sinh viên nước ngoài muốn học tập tại các trường đại học Nhật Bản.

Sự điều hành

Tại Nhật Bản, kỳ thi JLPT được quản lý bởi Bộ Giáo dục thông qua các trao đổi và Dịch vụ Giáo Dục Nhật Bản (JEES). Ở nước ngoài, giám thị tiến hành kiểm tra tiếng Nhật cơ bản với giao lưu văn hóa địa phương và / hoặc cơ sở giáo dục, hoặc với các ủy ban đặc biệt được thành lập cho mục đích này.

Bản kiểm tra sửa đổi

Năm 2010, một mẫu bài kiểm tra sửa đổi được thử nghiệm (ban đầu, nó được dự kiến sẽ được thực hiện từ tháng 12 năm 2009). Các thử nghiệm được sửa đổi bao gồm năm cấp độ: N1, N2, N3, N4, N5 và, với N1 là cấp độ cao nhất và N5 là thấp nhất. Nội dung bài cụ thể cần ôn tập sẽ không được công bố nhằm khuyến khích thí sinh học tất cả chữ Hán và từ vựng.

Những thay đổi

Hai sự thay đổi về mức độ kiểm tra đã được thực hiện: đầu tiên, một cấp độ mới được chèn vào giữa các mức độ 2 và 3 trước đây; và thứ hai, nội dung của kỳ thi cấp cao nhất (cấp 1 cũ) đã được thay đổi để kiểm tra kỹ năng tiên tiến hơn, mặc dù mức qua vẫn không thay đổi, có thể thông qua tương đương của điểm thi.

Việc bổ sung cấp độ N3 mới đã được thực hiện để giải quyết các vấn đề khó khăn về khoảng cách giữa các mức độ 2 và 3: trong quá khứ đã có yêu cầu sửa đổi để giải quyết thực tế là những thí sinh đã vượt qua các bài kiểm tra cấp 3 thường có vấn đề khi làm bài cấp 2 thử nghiệm do chênh lệch lớn trong mức độ kỹ năng cần thiết để vượt qua hai cấp độ. Cũng có một mong muốn để đo lường khả năng nâng cao hơn so với những mục tiêu của cấp độ 1 thử nghiệm hiện tại, do đó các kỳ thi cấp cao nhất đã được sửa đổi.

Sự tương ứng như sau:

N1: hơi cao hơn so với mức ban đầu 1, nhưng mức độ đạt là tương đương

N2: tương tự như mức ban đầu 2

N3: ở giữa mức ban đầu 2 và cấp 3

N4: tương tự như mức ban đầu 3

N5: tương tự như mức ban đầu 4

Các bài kiểm tra sửa đổi tiếp tục kiểm tra với nội dung giống như bản gốc, nhưng phần đầu tiên và thứ ba của các thử nghiệm đã được kết hợp thành một bộ phận duy nhất. Đề thi về kỹ năng nói và viết không được giới thiệu. Ngoài ra, yêu cầu đặt ra là vượt qua từng phần riêng lẻ đã được bổ sung, chứ không phải là chỉ đạt được một số điểm chung.

Cấp độ

Tóm tắt năng lực ngôn ngữ cần thiết cho mỗi cấp độ

N1

Trình độ cao cấp: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng được trong nhiều hoàn cảnh.

Cách đọc Phần đọc

 

Có thể đọc các tác phẩm với độ phức tạp tương đối và các tác phẩm trừu tượng về một loạt các chủ đề, chẳng hạn như bài xã luận trên báo và phê bình; có thể hiểu cả cấu trúc và nội dung của chúng. Ngoài ra, có thể đọc các tài liệu bằng văn bản với nội dung sâu sắc về các chủ đề khác nhau và làm theo câu chuyện cũng như hiểu được ý định của người viết một cách toàn diện.

Nghe Phần nghe

Một là có thể hiểu được các tài liệu được trình bày bằng miệng cũng như các cuộc trò chuyện một cách mạch lạc như báo cáo tin tức và các bài giảng, nói với tốc độ tự nhiên trong một loạt các thiết lập; có thể làm theo ý tưởng của mình và hiểu được nội dung của họ một cách toàn diện. Bên cạnh đó cũng có thể hiểu được các chi tiết của các tài liệu được trình bày như các mối quan hệ giữa những người liên quan, các cơ cấu hợp lý, và những điểm cần thiết.

N2

Trình độ trên trung cấp: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng trong các tình huống hàng ngày và trong nhiều hoàn cảnh ở một mức độ nhất định.

Cách đọc Phần đọc

Có thể đọc các tài liệu bằng văn bản rõ ràng về một các chủ đề như  bài báo và bài bình luận trên các tờ báo và tạp chí cũng như bài phê bình đơn giản, và hiểu nội dung của chúng. Đọc được các tài liệu bằng văn bản về các chủ đề chung và làm theo câu chuyện cũng như hiểu được ý định của tác giả.

Nghe Phần nghe

Hiểu được các tài liệu được trình bày bằng miệng như các cuộc trò chuyện mạch lạc và báo cáo tin tức, tốc độ nói gần như tự nhiên trong các tình huống hàng ngày cũng như trong các thiết lập; có thể làm theo ý tưởng của mình và hiểu được nội dung của họ. Hiểu được mối quan hệ giữa những người liên quan và các điểm thiết yếu của các chi tiết đã được trình bày cũng như các mối quan hệ giữa những người liên quan, các cơ cấu hợp lý, và những điểm cần thiết.

N3

Trình độ trung cấp: Khả năng hiểu tiếng Nhật và sử dụng trong các tình huống hàng ngày ở một mức độ nhất định.

Cách đọc Phần đọc

Có thể đọc và hiểu các tài liệu bằng văn bản với nội dung cụ thể liên quan đến chủ đề hàng ngày;  có thể nắm bắt thông tin tóm tắt như tiêu đề bài báo. Ngoài ra cũng có thể đọc các bài viết hơi phức tạp và trừ tượng gặp phải trong tình huống hàng ngày và hiểu những điểm chính của nội dung nếu một số cụm từ thay thế có sẵn để hỗ trợ sự hiểu biết.

Nghe Phần nghe

Có thể lắng nghe và thấu hiểu cuộc trò chuyện mạch lạc trong các tình huống hàng ngày, được nói ở tốc độ gần như tự nhiên, và nói chung là có thể làm theo các nội dung của họ cũng như nắm bắt các mối quan hệ giữa những người liên quan.

N4

Trình độ trên cơ bản: Khả năng hiểu cơ bản của Nhật Bản.

Cách đọc Phần đọc

Có thể đọc và hiểu đoạn văn về chủ đề quen thuộc hàng ngày bằng văn bản trong vốn từ vựng cơ bản và chữ Hán.

Nghe Phần nghe

Có thể lắng nghe và thấu hiểu cuộc trò chuyện gặp phải trong cuộc sống hàng ngày và thường làm theo nội dung của họ, miễn là họ đang nói chậm rãi.

N5

Trình độ cơ bản: Khả năng hiểu một ít tiếng Nhật cơ bản.

Cách đọc Phần đọc

Có thể đọc và hiểu các biểu tiêu biểu và câu viết bằng hiragana, katakana, và kanji cơ bản.

Nghe Phần nghe

 

Có thể lắng nghe và thấu hiểu cuộc trò chuyện về chủ đề thường xuyên gặp phải trong các tình huống cuộc sống hàng ngày và trong lớp học, và có thể lấy thông tin cần thiết từ các cuộc trò chuyện ngắn nói chậm rãi.

 

Ghi điểm

Điểm đạt được tính theo thang điểm - những điềm số thô không được dùng để xác định mức đạt, cũng không được ghi lại trừ khi có yêu cầu trong phần Thông tin tham khảo. Những điềm số thô được quy đổi theo tiêu chuẩn tương đương với mức độ khó khác nhau của các năm khác nhau nhưng quy chuẩn không đổi. Điểm số đã quy đổi sẽ được thông báo, được chia thành từng phần và chính những điểm số này sẽ xác định thí sinh đạt mức độ nào.

Ngoài ra, phần Thông tin tham khảo sẽ được ghi trên tờ bảng điểm, chỉ mang tính cung cấp thông tin cho việc học tập của thí sinh chứ không ảnh hưởng tới việc đỗ hay trượt. Điểm số được đưa ra dựa trên nhưng điểm số thô, hoặc các chữ cái A, B, C tương ứng với điểm số 67% hoặc hơn, từ 34-66% và dưới 34%.  Thông tin tham khảo được đưa ra cho phần từ vựng, ngữ pháp và đọc trên N4 và N5, và phần từ vựng và ngữ pháp (nhưng không có phần đọc) trên N1, N2, N3. Trong cả hai trường hợp, điều này sẽ gây ảnh hưởng tới Hiểu biết ngôn ngữ trong từng kỹ năng nhưng lại giúp phân tích kỹ hơn phần nghe.

Điểm đạt

 Đạt được chứng chỉ yêu cầu thí sinh không chỉ đạt điểm tổng thể mà phải vượt qua từng phần với điểm số quy đổi theo đúng như thang điểm đã có. Điểm từng phần  được yêu cầu nhằm đảm bảo việc thí sinh không bị mất cân bằng giữa nghe và đọc, ví du như không ai vượt qua kỳ thi khi làm bài viết rất tốt nhưng lại không nghe được gì. Điểm toàn bài phụ thuộc vào các cấp độ và sự thay đổi giữa 100/180 (55,55%) cho N1 và 80/180 (44,44%) cho N5. Điểm qua từng phần là 19/60 tương đương với 31,67% và  38/120 = 19/60 cho toàn bài với cấp độ N4 và N5. Lưu ý rằng điểm đạt của từng phần thấp hơn so với điểm toàn bài (đạt 31,67% thay vì 44,44% -55,55%), do đó, thí sinh không thể đạt điểm qua bài dù cho đã đạt điểm từng phần. Các tiêu chuẩn này đã được áp dụng bắt đầu từ tháng 7 năm 2010, và không thay đổi từ năm này sang năm khác, với các thang điểm thay vì các tỷ lệ khác nhau.

Điểm đạt từng phần

Cấp độ

Điểm toàn bài

Hiểu biết ngôn ngữ
(Từ vựng và ngữ pháp)

Đọc

Nghe

N1

100 điểm

19 điểm

19 điểm

19 điểm

N2

90 điểm

19 điểm

19 điểm

19 điểm

N3

95 điểm

19 điểm

19 điểm

19 điểm

Tổng điềm

180 điểm

60 điểm

60 điểm

60 điểm

N4

90 điểm

38 điểm

19 điểm

N5

80 điểm

38 điểm

19 điểm

Tổng điềm

180 điểm

120 điểm

60 điểm

Các phần thi

Cấp độ

Các phần thi

Thời gian

N1

Hiểu biết ngôn ngữ (Từ vựng/ Ngữ pháp) – Đọc

110 phút

Nghe

60 phút

170 phút

N2

Hiểu biết ngôn ngữ (Từ vựng/ Ngữ pháp) – Đọc

105 phút

Nghe

55 phút

155 phút

N3

Hiểu biết ngôn ngữ (Từ vựng)

30 phút

Hiểu biết ngôn ngữ (Ngữ pháp) – Đọc

70 phút

Nghe

40 phút

140 phút

N4

Hiểu biết ngôn ngữ (Từ vựng)

30 phút

Hiểu biết ngôn ngữ (Ngữ pháp) – Đọc

60 phút

Nghe

35 phút

125 phút

N5

Hiểu biết ngôn ngữ (Từ vựng)

25 phút

Hiểu biết ngôn ngữ (Ngữ pháp) – Đọc

50 phút

Nghe

30 phút

105 phút

  • Lưu ý: Từ vựng bao gồn chữ kanji và các từ vựng thông dụng

Kết quả

Kết quả cho kỳ thi tháng Mười Hai được công bố vào tháng Hai đối với các thí sinh ở Nhật Bản và tháng Ba đối với các thí sinh nước ngoài. Kết quả bài thi được gửi đến các thí sinh thông qua các tổ chức hoặc trung tâm thi mà họ đã đăng ký dự thi. Từ năm 2012, có đăng ký trực tuyến, kết quả có sẵn trực tuyến trước khi chúng được gửi đi (cuối tháng Tám cho kỳ thi tháng Bảy). Tất cả các thí sinh nhận được một giấy báo điểm số theo từng phần. Những người vượt qua cũng nhận được một giấy chứng nhận theo năng lực tương ứng.

Đăng ký dự thi

Có hai thời điểm đăng ký dự thi: từ đầu tháng Ba cho đến cuối tháng Tư cho kỳ thi vào tháng Sáu hoặc đầu tháng tám tới cuối tháng Chín cho kỳ thi vào tháng Mười Hai.

Hình thức trước đây (1984-2009)

Tất cả các phần hướng dẫn đều được viết bằng tiếng Nhật mặc dù độ khó sẽ tăng lên theo các cấp dộ thi. Chủ đề bài thi được đưa ra phù hợp với các mức độ dựa trên cuốn nội dung kiểm tra cụ thể (出題基準 Shutsudai kijun) xuất bản lần đầu vào năm 1994 và được chỉnh sửa bổ sung vào năm 2004.  Cuốn sách này giống như một tài liệu tham khảo cho giám khảo để biên soạn câu hỏi kiểm tra, chứ không phải là một hướng nghiên cứu cho các ứng cử viên. Nó bao gồm các danh sách chữ Hán, thành ngữ,  từ vựng, ngữ pháp và đề tham khảo cho tất cả năm cấp độ JLPT. Tuy nhiên, khoảng 20% của các chữ Hán, từ vựng và ngữ pháp trong một kỳ thi nào đó có thể được rút ra từ bên ngoài danh mục quy định tại các quyết định của các trình biên dịch thi.

Tóm tắt nội dung kiểm tra

Cấp độ

Chữ Kanji

Từ vựng

Nghe

Thời gian học

Điểm đạt

N4

~100 (103)

~800 (728)

Cơ bản

150 giờ

 

60%

N3

~300 (284)

~1,500 (1409)

Trung bình

300 giờ

N2

~1000 (1023)

~6,000 (5035)

Trung bình

600 giờ

N1

~2000 (1926)

~10000 (8009)

Nâng cao

900 giờ

70%

 

Các Trung tâm tiếng Nhật cung cấp bảng so sánh giờ học như sau:

So sánh giờ học JLPT của thí sinh từ 1992-2010

Cấp độ

Thí sinh đã biết chữ Kanji
(Trung Quốc, Hàn Quốc…)

Thí sinh khác
(không biết trước chữ Kanji)

N4

200-300 giờ

250-400 giờ

N3

375-475 giờ

500-750 giờ

N2

1100-1500 giờ

1400-2000 giờ

N1

1800-2300 giờ

3100-4300 giờ

Các phần thi

Trong định dạng trước đó, JLPT được chia thành ba phần: "đặc điểm và từ vựng" (100 điểm), "nghe hiểu" (100 điểm), "đọc hiểu và ngữ pháp" (200 điểm).

Phần đầu tiên (文字 · 語彙, Moji, goi) kiểm tra kiến thức về từ vựng và các khía cạnh khác nhau của hệ thống chữ viết tiếng Nhật. Điều này bao gồm việc xác định các ký tự Kanji đúng cho các tình huống nhất định, lựa chọn các bài đọc hiragana chính xác cho Kanji đã định, lựa chọn các điều kiện thích hợp cho câu nhất định, và việc lựa chọn sử dụng thích hợp của các từ.

Phần thứ hai (聴 解, Chokai) bao gồm hai phần phụ nhằm kiểm tra nghe hiểu. Đầu tiên là việc lựa chọn các hình ảnh phù hợp tình hình được trình bày bởi một cuộc trò chuyện được ghi âm. Thứ hai là một định dạng tương tự, nhưng trình bày không có gợi ý trực tiếp.

Phần ba (読 解 · 文法, dokkai, bunpō) sử dụng đoạn đọc được xác thực hoặc bán đích thực với độ dài khác nhau để kiểm tra đọc hiểu. Các câu hỏi bao gồm hướng dẫn để điền vào phần trống của văn bản và yêu cầu diễn giải những điểm chính. Câu hỏi ngữ pháp yêu cầu thí sinh chọn các cấu trúc ngữ pháp chính xác để truyền đạt một điểm cho trước hoặc hòa hợp giữa chủ ngữ và các thành phần bổ nghĩa khác trong câu.

Thời gian thi

Cấp độ

Chữ Kanji và từ vựng

Nghe hiểu

Đọc hiểu và ngữ pháp

Tổng thời gian

N4

25 phút

25 phút

50 phút

100 phút

N3

35 phút

35 phút

70 phút

140 phút

N2

35 phút

40 phút

70 phút

145 phút

N1

45 phút

45 phút

90 phút

180 phút

 
Admin | chuyenngoaingu.com

54202 Users have rated. Average Rating 5
     
Các bình luận

  • hovandung2010hovandung2010@gmail.com [hovandung2010] [9/10/2020 5:19:36 AM] Viết:

    CẢm ơn các thầy cô trong ban quản trị đã cho thông tin thật bổ ích! Chúc các thầy cô sức khỏe và thành đạt!

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)Nội dung liên quan
Page 1 of 4 1 2 3 4 >
 Go To