Chuyenngoaingu.com nhận được rất nhiều email cũng như ý kiến về việc xin các đề thi N2, N3 các năm trước. Chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn các bộ đề thi N2, N3 của các năm trước với đầy đủ đáp án và giải thích.

Các bạn có thể làm với các đề online hoặc download về miễn phí.

Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho các bạn đang luyện thi để có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật.

Đề thi N2 các năm trước:

Đề thi 2Kyu (N2) năm 2000

Đề thi 2Kyu (N2) năm 2001

Đề thi 2Kyu (N2) năm 2002

Đề thi 2Kyu (N2) năm 2003

Đề thi 2Kyu (N2) năm 2004

Đề thi 2Kyu (N2) năm 2005

Đề thi 2Kyu (N2) năm 2006

Đề thi 2Kyu (N2) năm 2007

Đề thi 2Kyu (N2) năm 2008

Đề thi 2Kyu (N2) năm 2009

Chúng tôi sẽ upload các bộ tài liệu đề thi N2 năm 2010, đề thi N2 năm 2012, đề thi N2 năm 2013, đề thi n2 tháng 7 năm 2012, đề thi n2 tháng 12 năm 2010 ở các bài viết sau để các bạn có thể download về.

Đề thi JLPT các năm trước:

1. 【日本語能力試験】2006年 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

2. 【日本語能力試験】2005年 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

3. 【日本語能力試験】2004年 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

4. 【日本語能力試験】2003年 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

5. 【日本語能力試験】2002年 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

6. 【日本語能力試験】2001年 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

7. 【日本語能力試験】2000年 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

8. 【日本語能力試験】1999年 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

9. 【日本語能力試験】1998年 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

10. 【日本語能力試験】1997年 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

11. 【日本語能力試験】1996年 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

12. 【日本語能力試験】1995年 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

13. 【日本語能力試験】1994年 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

14. 【日本語能力試験】1992年 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

15. 【日本語能力試験】1993年 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

16. 日本語能力試験 - 1991年 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

17. Đề thi thử 3 Kyu số 10 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

18. Đề thi thử 3 Kyu số 9 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

19. Đề thi thử 3 Kyu số 8 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

20. Đề thi thử 3 Kyu số 7 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

21. Đề thi thử 3 Kyu số 6 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

22. Đề thi thử 3 Kyu số 5 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

23. Đề thi thử 3 Kyu số 4 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

24. Đề thi thử 3 Kyu số 3 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

25. Đề thi thử 3 Kyu số 2 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

26. Đề thi thử 3 Kyu số 1 Tài khoản VIP Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

27. Đề thi thử 1: Ngữ pháp và đọc hiểu N3 70 Đề thi có nội dung và hình thức giống như đề thi JLPT thật.

Các đề thi N3 tháng 12 năm 2011, đề thi N3 tiếng Nhật 2012, đề thi N3 tiếng Nhật tháng 7 năm 2013, đề thi N3 năm 2014 chúng tôi sẽ upload lên ở bài viết sau để các bạn có thể tiện download đề thi N3 tiếng Nhật về để học và luyện thi.

Ngoài ra các bạn có thể luyện tập với bài tập tiếng Nhật khác của chúng tôi, làm online biết kết quả ngay với đầy đủ đáp án.

Hãy share bài viết này để những người khác cùng biết nhé!


113305 Users have rated. Average Rating 4
     
Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)Nội dung liên quan
Page 1 of 2 1 2 >
 Go To