Từ vựng tiếng Nhật N3: Bài 9 Con cái 子
     Mã xác thực(*)