Từ vựng tiếng Nhật N3: 第2週 外出しましょう - 7日目 実戦問題
     Mã xác thực(*)