Ai đang làm gì?

Học tiếng Nhật phần ngữ pháp được thiết kế cho bạn có thể tự học tiếng Nhật. Qua các bài tập ngữ pháp tiếng Nhật các cấp độ JLPT N1, N2, N3, N4, N5

Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".