Ai đang làm gì?

Luyện nghe tiếng Nhật trong phần luyện thi JLPT N1, N2, N3, N4, N5 được chuyenngoaingu.com dầy công biên tập phù hợp với quá trình học tiếng Nhật online hiệu quả phần đọc hiểu (Dokkai - 読解). Nội dung bám sát đề thi thực tế JLPT các năm.

Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".