Ai đang làm gì?

Luyện thi JLPT trực tuyến phần từ vựng (Kanji). Phần từ vựng luyện thi tiếng Nhật giúp bạn làm quen và củng cố từ vựng qua các đề thi tiếng Nhật mà chuyenngoaingu.com đã biên soạn phù hợp cho bạn. Luyện thi tiếng Nhật phần từ vựng Kanji có các cấp độ JLPT N1, N2, N3, N4, N5
Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".