Luyện thi tiếng Nhật cấp độ N5|Đọc hiểu

Ai đang làm gì?

Đọc hiểu
Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".
FBchat Zalo