Ai đang làm gì?

Luyện thi tiếng Nhật JLPT phần từ vựng MOJI - GOI. Học tiếng Nhật trực tuyến qua các đề thi tiếng Nhật, tài liệu tiếng Nhật, học hán tự.
Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".