Luyện thi tiếng Nhật cấp độ N4|Chọn từ đúng theo ngữ cảnh

Ai đang làm gì?

Chọn từ đúng theo ngữ cảnh
Kí hiệuBài nghe Bài nghe         Dấu Bạn đã hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng />=80% có nghĩa là "Bạn đã Đạt yêu cầu, hoàn thành bài này với tỉ lệ làm đúng trên 80%".