Ai đang làm gì?

Đề thi thử JLPT N2 từ vựng (1) Duration: 35 munites (65 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  6
Số câu hỏi:  65
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Đề thi JLPT N2 phần từ vựng. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.


Page 1 of 1 1
 Go To 
 
465 Users have rated. Average Rating 5
     


Các bình luận

Page 1 of 2 1 2 >
 Go To 
 

Mã xác thực(*)