Ai đang làm gì?

Đề thi Năng lực tiếng Nhật JLPT số 15 full có đáp án! Duration: 180 munites (127 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  7
Số câu hỏi:  127
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.

Đề thi JLPT full test các năm, đầy đủ các phần. Biết điểm ngay! Có đáp án và giải thích đáp án.


Page 1 of 1 1
 Go To 
 
465 Users have rated. Average Rating 5
     


Các bình luận

Page 1 of 1 1
 Go To 
 

Mã xác thực(*)