Luyện thi tiếng Nhật cấp độ N3|Từ vựng

Ai đang làm gì?

Đề số 40 : Luyện thi kanji N3 Duration: 30 munites (60 Questions) (Remaining time: )
Số trang(bài tập):  0
Số câu hỏi:  60
Tỉ lệ cần đạt:  (80%)
Bạn hãy đăng nhập để xem được nội dung này.
Hoặc nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng đăng ký tại đây.
Tài khoản VIP được tham gia học tất cả bài giảng, bài tập, đề thi thử cơ bản và nâng cao trên webite.
Page 1 of 0 >
 Go To 
 
449 Users have rated. Average Rating 4
     


Mã xác thực(*)